Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 

Inleidende bepaling

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

 1. Miniminds Handelsnaam van Marjolein Nijen Twilhaar, gevestigd te Uden ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch onder nummer: 76919544
 2. Mindfulness workshop/training/coaching overeenkomst:
  De overeenkomst die tot stand komt op het moment dat naar aanleiding van een ingevuld intake formulier de deelnemer wordt uitgenodigd deel te nemen aan een workshop/training/coaching. Deze wordt per email door Miniminds verzonden.
 3. Deelnemer:
  De persoon of het bedrijf met wie Miniminds een workshop/training/coaching overeenkomst heeft gesloten, welke onderworpen is aan deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2 Algemene voorwaarden

 1. Miniminds hanteert een geheimhoudingsplicht
 2. Miniminds kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk lichamelijk letsel of psychische klachten van de cursist, noch voor diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen.
 3. De vermelde prijzenzijn inclusief BTW, voor organisaties exclusief  BTW.

 

Artikel 3: Aanmelding

Via het contactformulier of per e-mail kan de deelnemer zich inschrijven of aanmelden voor een mindfulnesstraining of andere activiteit. Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Bij onvoldoende aanmeldingen gaat de training niet door.
Na de inschrijving ontvang u een e-mail met een bevestiging van de inschrijving en de nodige extra informatie. Daarnaast word de deelnemer uitgenodigd voor verkennend en informatief telefonisch contact of direct voor een intakegesprek, waarna de aanmelding meestal definitief is. De inschrijving van de deelnemer is de bevestiging dat de deelnemer akkoord gaat met deze voorwaarden.

 

Artikel 4 : Annulering

 1. Tot 24 uur van tevoren is het mogelijk om een afspraak kosteloos te annuleren. Hierna vervalt een sessie of worden eventuele extra kosten in rekening gebracht. Onder uitdrukkelijke omstandigheden geldt een coulance regeling.

 

 1. Tot 21 dagen voor aanvang van de training is het mogelijk om schriftelijk of per e-mail af te melden zonder dat hier kosten aan verbonden zijn. Als al een intakegesprek heeft plaatsgevonden, wordt hiervoor € 35,00 in rekening gebracht. In verband met planning en voorbereiding worden na deze termijn 80% van de kosten in rekening gebracht. Bij absentie zonder bericht wordt 100% in rekening gebracht. Na aanvang van een activiteit of training is geen restitutie van betaling meer mogelijk en wordt het volledige tarief betaald.

 

Artikel 4.a. Annulering instellingen

 1. Een Mindfulness training, een workshop of individuele coachingsgesprekken kunnen tot 4 weken voor de afgesproken datum kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering tussen  4 en 2 weken voor de aanvangsdatum wordt 50% van de totale trainingskosten in rekening gebracht en bij annulering korter dan 2 weken is de organisatie 75% van het bedrag verschuldigd. Afmelden binnen 48 uur voor aanvang van de workshop, training of coaching geeft geen recht op restitutie.


Artikel 5: Garantie


Garantie van deelname aan of afname van een training, individueel traject of workshop kan pas gegeven worden na ontvangst van de betaling. Deze betaling gebeurt voorafgaand aan de activiteit of workshop en binnen de termijn als aangegeven op de factuur. Als dit voor de deelnemer of afnemer niet mogelijk is, dan worden hier bij het intakegesprek of mailwisseling aanvullende afspraken over gemaakt. De factuur wordt verzonden na bevestiging van deelname van de cliënt of afnemer. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

 

Artikel 5: Overmacht

 
Het kan voorkomen dat trainingen, workshops of andere activiteiten niet door kunnen gaan. Wanneer het niet doorgaat vanwege onvoorziene of uitzonderlijke omstandigheden, overmacht, privé omstandigheden of op grond van onvoldoende inschrijvingen, dan behoud ik mij het recht om de training, workshop of overige activiteit te annuleren of naar een later geplande datum te verschuiven. Eventueel hieruit voortvloeiende schade kan hiermee niet op mij worden verhaald.

 

Artikel 6: Factuur

 1. De factuur dient te worden voldaan vóór aanvang van de training of activiteit en op het IBAN nummer wat op de factuur staat, tenzij er schriftelijk vooraf andere afspraken zijn gemaakt. In enkele gevallen is het mogelijk om de factuur gespreid te betalen, waarmee het totaalbedrag voor afronding van de laatste sessie is voldaan.

 

 1. Voor de verzonden factuur geldt een betalingstermijn van maximaal 14 dagen. Indien de deelnemer niet of niet volledig gebruik maakt van het recht tot bijwoning van de sessies die deel uitmaken van de training waarvoor de deelnemer staat ingeschreven, ongeacht door welke oorzaak, dan is er geen recht tot restitutie van een deel of geheel van het cursusgeld.  Gebruikelijk is tenminste een aanbetaling van 1/4 van het totale trainingstarief inclusief BTW te voldoen voor aanvang van de training of activiteit.

 

Artikel 7: Onenigheid

In geval van conflict of onenigheid ben ik altijd bereid tot overleg. Bij voorkeur voorafgaand aan het inschakelen van een advocaat of ander tussenpersoon.