Scholen

Aandacht werkt in onderwijs

De training “aandacht werkt” kan heel veel toegevoegde waarde hebben voor het onderwijs. Studies in het onderwijs laten zien dat “aandacht werkt” de concentratie en de schoolprestaties van kinderen verbeteren.

Een mooi moment om deze training aan te bieden is de start van het nieuwe schooljaar. Men spreekt van de gouden weken. Bij uitstek een periode waarin de groepsdynamica vorm krijgt.

Kinderen leren niet alleen vriendelijker te zijn naar zichzelf maar ook naar anderen. Doordat kinderen vriendelijker worden naar zichzelf en meer respect voor elkaar krijgen, krijgt het vertrouwen in de groep een heel positieve boost. Wat we zien is minder reactief gedrag en veel minder stress. De kinderen leren zonder oordeel naar elkaars gedrag te kijken. Ze reageren milder en ervaren minder stress. De spanning in de groep is minder en we zien, dat ook het pesten sterk afneemt.

Volgens onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam zouden meer kinderen les moeten krijgen in mindfulness. Kinderen die aan mindfulness doen zijn een stuk rustiger en voelen zich beter (bron: jeugdjournaal.nl).

 

 

 

Onze aanpak:

 • Na uw aanmelding, neem ik contact met u op voor een introductie gesprek en een kennismaking met de klas.
 • De training wordt aangeboden in 8 sessies en 8 weken. Elke sessie duurt 40 minuten.
 • Daarnaast krijgt de desbetreffende docent een leengids waar de dagelijkse 10 minuten oefeningen in staan.
 • Elke 4 weken vindt een evaluatiegesprek plaats.
 • Eindgesprek is na 8 weken.

De impact, wat levert het op voor het kind

 • Een kind leert tot rust te komen
 • Een kind leert zich beter concentreren
 • Het geheugen van het kind wordt beter
 • Het kind slaapt beter (in)
 • Het kind leert zijn emoties (h)erkennen en reguleren
 • Het kind leert om te gaan met vervelende gedachten
 • Het kind leert rustiger en minder impulsief te reageren
 • Het kind piekert minder
 • Uiteindelijk zal het kind ook minder stress ervaren

En wat levert het bovendien op voor de groep

 • Kinderen leren vriendelijker te kijken naar zichzelf, maar ook naar anderen
 • Kinderen krijgen meer respect voor elkaar
 • Kinderen zullen dus ook proreactief gedrag vertonen
 • Kinderen zullen dus ook in de groep minder stress ervaren
 • Kinderen leren zonder oordeel naar elkaars gedrag te kijken
 • Het pesten in de groep van kinderen neemt af
 • Er is meer rust in de klas

Heeft u interesse, neem dan vrijblijvend contact met mij op

 

MiniMinds werkt in Uden en omgeving.

“Ik merk duidelijk dat er meer rust is. De kinderen geven aan dat kikker Kees echt helpt. Ze lopen, zitten, werken, uit zichzelf, opeens met aandacht bij hun bezigheden. Dat is een mooie ontwikkeling. Kikker Kees wil aan het eind van de dag weten waar we trots op zijn. Dat alles heb jij bereikt met je oefeningen en luisterend oor”

Petra van de Vin, Unit Coördinator onderwijs/groepsleerkracht